Forholdsregler efter operativ behandling & tandudtrækning

Få enkle regler
Efter en operation i mundhulen vil der være nogle få, enkle regler der skal følges, således at helingen den næste
periode kan foregå med færrest mulige gener. Bliver De imidlertid i tvivl om noget, på trods af den information
Deres tandlæge har givet Dem efter operationen, skal De kontakte Deres tandlæge på klinikken:Tlf.: 44 98 34 20

Smerter
Smerter af varierende styrke kan optræde når bedøvelsen fortager sig efter operationen. Kom smerterne i forkøbet ved at tage én smertestillende tablet hurtigst muligt efter operationen og før bedøvelsen er aftaget( produkter indeholdende acetylsalicylsyre skal undgås, dvs. Albylâ, Aspirinâ, Codylâ, Kodimagnylâ, Treoâ m.fl.) Brug i stedet præparater indehildende Paracetamol ( ex. Panodilâ ) eller gigtsmertemedicin såsom Ibuprofenâ og Ibumetinâ, som fås i håndkøb. Indtag aldrig mere end det på pakningen anførte maximale.

Medicin
Evt. recept-ordinerede medicin anvendes som beskrevet på emballagen/ som anvist af tandlægen, og påbegyndes hurtigst muligt samme dag.

Hævelse og nedsat gabeevne
Hævelse og nedsat gabeevne forekommer hos nogle de første dage efter en operation i mundhulen. Hævelsen dæmpes ved at lægge en ispose på det opererede området inden for de første timer efter operationen à 15 minutter ad gangen. Den nedsatte gabeevne vil ikke umiddelbart kræver nogen behandling. Dette gælder også eventuelle misfarvninger.

Sive blødninger
Sive blødninger på dagen for operationen er normale. Generer blødningerne anvendes den udleverede gaze. Gazen lægges på såret, hvorefter der bides fast sammen i 30 minutter. Om nødvendigt gentages dette flere gange.

Undgå fysiske anstrengelser de første to dage efter operationen.

Varme drikke og fødeemner direkte i såret skal undgås det første døgn efter operationen. Kosten skal være middel til blød de første to dage. Den første uge bør der tygges i den modsatte side af operations-såret og munden bør skylles forsigtigt med vand efter hvert måltid.

Mundhygiejnen skal opretholdes
Dette gøres ved at børster tænderne som vanligt i de ikke opererede områder. Det opererede område holdes rent ved mundskylninger med 0,1% – 0,2% Klorhexidin ( udleveret) to til tre gange dagligt, én time før eller efter den normale tandbørstning. Mundskylningerne påbegyndes dagen efter operationen og fortsættes indtil flasken er tom, dvs. i syv til ti dage.

Kraftig gurglen og mundskylninger skal undgås det første døgn, ligesom ”sugen” af såret, berøring af såret med tungen, fingre eller andet skal undgås. Det er vigtigt ikke at fjerne det størknede blod fra hullet efter et indgreb, af hensyn til helingen.

Infektion
Ildelugt, dårlig smag, tiltagende smerter og hævelse efter fire til fem dage er ikke normalt og skal tilses af Deres tandlæge, da det er tegn på infektion.