Information om behandling med kroner og broer

En krone på en tand anbefales typisk, hvis der mangler så meget af tandens masse, at en reparation med en traditionel fyldning skønnes at være uholdbar og indebære en risiko for at fyldning eller tand knækker. Princippet ved kroneterapi er, at resttandsubstandsen omsluttes af et holdbart matriale, som beskytter den destruerede tand mod at gå yderliger i stykker. I særlig risiko er typisk tænderne med store sølvamalgamfyldninger og rodbehandlet tænder.

Vi taler således i dag om RISIKO-TÆNDER, som er så destruerede, at de i væreste fald kan gå tabt hvis ikke de forsynes med en krone.

KRONETYPER:

Keramiske kroner er tandfarvede, og kan fremstilles enten i ren keramik eller som metal-keramisk kroner, som har en tynd kerne af ædelmetal, og er overtrukket med porcelæn.

Din tandlæge kan forklare dig nærmere, hvornår vi anbefaler den ene eller den anden løsning.

Guldkroner er fremstillet i en ædellegering, men ikke i rent guld. De er stærkere end keramiske kroner, og kræver ofte en mindre beslibning af resttanden, da materialet ikke behøver samme tykkelse. Omvendt kan det være kosmetisk uacceptabelt for mange patienter, som ønsker en tandfarvet løsning.

Normalt giver vi 5 års garanti på en keramisk krone, og 10 års garanti på en guldkrone. Garantien dækker materialefejl og brud/defekter på kronen ved normalt brug. Garantien dækker ikke tandens rod og nerve, fordi vi som udgangspunkt har vuderet at tanden er i god stand inden kronen anbefales.

Komplikationer:

Forberedelsen til kronen indebærer en større beslibning af tanden. Hvis denne ikke allerede er rodbehandlet ( og nerven fjernet), kan det i sjældne tilfælde (under 5 %) senere bliver nødvendigt at fjerne tandnerven og rodbehandle tanden. Man rodbehandler ikke rutinemæssigt på forhånd, da enhver rodbehandling er forbundet med en vis riisiko, og iøvrigt er forbundet med extra omkostninger for patienten

Efter kronen er limet/ cementeret i munden, kan tanden være følsom for kulde/varme, evt. påbidning i 1 til 3 måneder. Dette vil tandlægen i givet fald have omtalt inden.

BROER:

En bro erstatter en eller flere tænder. En bro kræver 2 eller flere bropiller, som forsynes med kroner. De manglende tænder bliver erstattet af mellemled, som svejses sammen med kronerne på bropillerne.

I dag kan manglende tænder ofte med fordel erstattes af implantater – spørg personalet hvis du vil have yderligere information.