Orientering vedr. implantatindsættelse

Klinikken har mangeårig erfaring med indsættelse af tandimplantater, og klinikkens 2 kirurger følger nøje den videnskabelige og kliniske udvikling indenfor området verden over.

Klinikken råder over 4 systemer: Straumann, Ankylos, Xive og Astra – alle internationalt anerkendte originalprodukter.

Forløbet
Efter en forundersøgelse med røntgenbilleder sættes tid af til operation her på klinikken, som gennemføres i lokalbedøvelse. Selve operationen varer typisk 1-2 timer. Implantatet dækkes oftes (men ikke altid) med slimhinde, og skal herefter gro fast i knoglen i 2-6 måneder før det kan belastes. Herefter vil der ved et ganske lille snit fastskrues en overdel, hvorpå en krone eller bropille fremstilles. Har du protese, kan den i overkæben ofte anvendes straks med forsigtighed, mens underkæbeproteser ikke bør anvendes den første uges tid.

Gør det ondt?
Der kan altid være ubehag forbundet med en operation i munden, herunder hævelse, ømhed og misfarvning. Vor klare feed-back fra patienterne er imidlertid, at indsættelse af implantater i kæbeknoglen er overraskende problemfrit, og mange patienter går på arbejde dagen efter.

Hvad er risikoen?
Statistisk set sidder ca. 95% af implantaterne i overkæben og 98 % i underkæben i munden efter 10 år. Disse tal er fra store internationale opgørelser, vore resultater her er bedre end ovennævnte. Vi er generelt konservative, og anvender kun dokumenterede og velafprøvede behandlings-principper. De få som går galt, kan skyldes dårlig mundhygiegne, eller for tidlig og voldsom belastning af implantatet, f.eks. med en protese. Rygning øger risikoen 3-4 gange for tab af implantatet. Ovennævnte prognoser er betydeligt bedre end tilsvarende for en traditionel bro.

Er det dyrt?
Alt er relativt. Et enkelt implantat med krone koster typisk nogle få tusinde kr. mere end en bro til erstatning af en tand. Er du medlem af Danmark, ydes tilskud til implantat, krone, røntgen, bedøvelse, operation osv. ,afhængigt af hvilken gruppe du er med i. Flere implantater til erstatning af flere eller mange tandtab løber op i en større investering, men skal ses i relation til den kosmetiske, funktionelle og sociale forbedring helt nye, fastsiddende tænder betyder for dig.

Garanti

Vore normale garanti betingelser er 2 år på såvel selve implantatet, og 2 år på overbygningen (krone, bro, aftagelig protese) I 2-4 % af implantatindsættelser gror disse ikke fast i knoglen (non-integration).  I mange tilfælde vil et nyt implantat indsat efter nogle måneder dog gro fast. Ved kendt, øget risiko for tab af implantatet nedsættes eller bortfalder garantien helt. Det er kendt, at rygning øger risikoen for at implantatet ikke integrerer. Ved rygning over 10 cigaretter dagligt er garantien reduceret til 50%, og ved rygning af 15 cigaretter eller derover dagligt bortfalder garantien på implantatet helt.  Visse sygdomme (diabetes, stofskiftesygdomme, andet) kan øge risikoen for tab af implantatet, ved nedsat garanti på grund af dette skal du informeres af tandlægen og vilkår journalføres. Der gives ikke garanti på knogleopbygninger. Vi henviser i øvrigt til afsnittet om garantibestemmelser på vores hjemmeside: tandimplant.dk

Med venlig hilsen TandlægeCenter Bagsværd