Målsætning

Klinikkens overordnede målsætning er:

“gode, sunde tænder – hele livet” – for vore patienter.

Det kan lyde lidt højtflyvende, men ved nærmere eftertanke afstedkommer det en række konsekvenser for os, når vi forsøger at efterleve det.Vil man have gode, funktionsduelige tænder ind i alderdommen, stiller det nemlig en lang række  pædagogiske og især faglige krav til os behandlere overfor vore patienter.

Vi skal generelt arbejde på et højt kvalitetsniveau
– lave holdbare og langsigtede løsninger. De dyrere, gode  løsninger kan meget vel vise sig at blive de billigste i det lange løb.  Det er med tænder ligesom med huse, biler og alt muligt andet: det kan godt betale sig at lave tingene i en god kvalitet fra starten.

Vi skal forebygge at tænderne rammes af paradentose og falder ud.
Paradentosebehandling er en forebyggende behandling, som er langsigtet, men absolut nødvendig for mange.  De fleste kan med en årlig meromkostning på 6-800 kr hos vore tandplejere modtage den idag helt accepterede, tilskudsberettigede behandling, som mindsker risikoen for alvorlig udvikling af paradentose og tandtab. Se nærmere afsnittet herom under behandling.

Vi skal udvikle  og dygtiggøre os.
Klinikken afsætter hvert år store resourcer til videreuddannelse. Desuden har vi en række interne møder og  et diskutionsforum, hvor vi stiller kritiske spørgsmål, udveksler  erfaringer og lærer  af hinanden.  Det er sjovt at komme videre. Ingen får lov til blot at møde på arbejde og bare få dagen til at gå. Der skal hele tiden stilles krav. Det er en  fordel at være 8 behandlere, i et fagligt krævende, men stimulerende miljø.

Vi skal have en god arbejdsplads.
Du vil sikkert hurtigt mærke, at der er en god ånd på vores klinik. Medarbejderne har det godt med hinanden. Ledelsen kan ikke alene sørge for at medarbejderne har det godt, arbejdsglæde skal komme indefra. Det er også medarbejderne selv, som skal sørge for at vi har en god arbejdsplads. Ledelsen kan imidlertid bidrage. Den enkelte medarbejder skal respekteres, have selvstændige og udviklende opgaver, og have en konkurrencedygtig løn.  At vi kan se, vi har en attraktiv artbejdssplads  mærker vi når vi skal rekruttere nye medarbejdere. Vi har altid et stort ansøgningsfelt at vælge imellem.
Resultaterne viser sig!
De patienter vi startede med at overtage for 10 år siden, havde meget, meget dårligere tænder end de patienter vi nu har kunnet behandle og følge i perioden. Tidligere var det en regel, at patienter i 55-65 års alderen havde proteser og manglede tænder som følge af paradentose og utilfredsstillende og for sene reparationer.

Protesernes antal er kraftigt for nedadgående – et klart bevis for at vores bestræbelser har båret frugt – investeringen i bedre tandpleje giver flere og bedre tænder langt ind i alderdommen.