Afbud og udeblivelse

Ved Afbud: Er du blevet forhindret i at møde til den aftalte tid, er det yderst vigtigt, at du melder afbud hurtigst muligt – og senest dagen før inden kl. 12.00 på telefon 44983420

Udeblivelsehonorar
Hvis Du som patient ikke rettidigt får meldt afbud til aftalt tid opkræver klinikken et udeblivelseshonorar på p.t. 234,00
Tomme stole er dyre stole, og i sidste ende er der kun de fremmødte patienter til at dække for det.

Udeblivelseshonoraret stiger hvis der er afsat mere end 30 minutter til behandlingen. Så tillægges der p.t. 218,00 for hver 15. minut ud over de første 30. minutter.
Du vil dog maksimalt skulle betale samlet for 60 minutter. Det bringer p.t. det maksimale udeblivelseshonorar op på 676,00*

Så husk at melde afbud i tide, – og få med det sammen aftalt en ny tid som passer dig bedre.

(*udregnet på baggrund af overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Den Offentlige Sygesikring. Satserne reguleres årligt).