Elektronisk journal

Elektriske patientjournaler

Hvad er en digital journal?
Dine tænder registreres i vores elektroniske journalsystem, som giver et præcist og overskuelig billede for tandlægen. Samtidig er det en ekstra tryghed for dig. Klinikkens edb-system kan med digital journal forsyne tandlægen med både røntgenbilleder og patientjournal, så arbejdet hos TANDLÆGE CENTER BAGSVÆRD sker i en ubrudt, effektiv rytme.

Hvad betyder det for patienten? 
Den nye teknologi betyder at der praktisk talt ingen ventetid er på at få fremkaldt patient journalen. Dermed kan diagnosen stilles hurtigere og eventuel behandling påbegyndes inden for et kortere tidsrum end hidtil.