Intraoralt kamera

Hvad er et intraoralt kamera?
Et intraoralt kamera er et lille blyantformet kamera der anvendes til at få indblik i tandens status og mulighed for patienten at være med i beslutningsprocessen. Kameraet er desuden optimalt som dokumentation til f. eks. forsikringsselskaber og myndigheder

Med et intraoralt kamera giver vi muligheden for at vise patienten et billede at det indgreb tandlægen vil lave og den baggrund din tandlæge kommer frem til sin diagnose på.
Det intraorale kamera giver mulighed for at vise og forklare patienten ved hjælp af billeder. På den måde er din tandlæge i stand til involvere dig i behandlingerne uden at skulle bruge unødig tid og ressourcer. For dig som patient betyder det at du kan få vist før og efter billeder, hvor det er muligt at vise dig effekten af den behandling du har fået.

Det intraorale kamera er ikke meget større end en blyant.

En bedre forståelse

Tandlægens muligheder for at opdage et problem på et tidligt stadie er også meget bedre med et intraoralt kamera. Farvebillederne der produceres med dette kamera er en unik måde for tandlægen til at få hurtig og vigtig information om dine tænder

Via en skærm kan patienten få vist billederne fra det intraorale kamera


Fordelene ved det intraorale kamera

De største fordele ved et intraoralt kamera er:
1. Bedre mulighed for at informere dig om problemer og behandlingsmuligheder. For tandlægen er det lettere at forklare via et farvebillede og det bliver lettere for patienten at forstå tandlægens forklaringer.
2. Din tandlæge kan opdage problemer på et tidligere stadie end ellers. Det betyder at sygdomme kan kureres tidligere og at du som patient ikke først opdager problemet når du oplever smerte.
3. Billederne kan gemmes digitalt. Det giver mulighed for at du kan se den forskel tandlægen gør med sin behandling. Samtidig får tandlægen mulighed for at gemme billederne digitalt i din journal.
4. Giver mulighed for at forstørre med 25 gange og i de nyeste tilfælde endnu mere.


Det lille instrument giver mulighed for at forstørre en tand 25 gange