Panorama-røntgen


Panoramarøntgen (ortopanografi) er en avanceret røntgenoptagelse,  som giver et samlet overblik over patientens under- og midteransigt:  kæber, tænder, kæbeled og kæbehuler.

De fleste tandklinikker anbefaler i dag såkaldte bite.wing optagelser hvert 2. år i kæbernes sideregioner,  men billedernes udstrækning giver visse begrænsninger.  Panoramarøntgen er en rigtig ”sladrehank”, som ikke efterlader noget uset for tandlægen .

Et paroramarøntgen sikrer således dig og tandlægen en meget stor grad af diagnostisk sikkerhed, når patientens tænder og kæber skal undersøges: Caries, rodspidsbetændelse,  paradentose, efterladte rødder, krone- og fyldningskanter som ikke er tilfredsstillende og meget mere.

Det moderne digitale panoramarøntgen giver kun lidt røntgendosis, og er helt uskadeligt for patienten.

TandlægeCenter Bagsværd anbefaler alle patienter over 50 år samt særligt udsatte patienter at få taget et panoramarøntgen minimum hvert 4. år.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud på 235 kr, i alle grupper til Panoramarøntgen.